Werkwijze

Eerste gesprek

Elkaar leren kennen is het uitgangspunt. Het gaat erom uw wensen en vragen te inventariseren. Uw bulthaup partner wil zoveel mogelijk weten over uw inrichting, uw manier van leven, van koken – en maakt op basis van die kennis een voorstel dat aansluit bij wat u voor ogen staat.

Analyse van de wensen

Alle bulthaup partners werken volgens een integraal ontwerpconcept. Ze maken een analyse van de ruimtelijke situatie en leggen de functiedomeinen vast. In dat concept is niet alleen ruimte voor ergonomische en esthetische factoren, maar ook voor speciale wensen. Ook is er aandacht voor de architectuur van de ruimte. De harmonie van architectuur en keuken vormen de basis voor de planning: is er een schuin dak, zijn er (verborgen) nisjes of hoeken, in hoeverre sluit de keuken aan bij de rest van het woongedeelte, welke opslagmogelijkheden zijn er voorhanden? Vervolgens wordt een individueel ontwerp gemaakt, gebaseerd op ergonomisch onderzoek en een analyse van het toekomstige gebruik. Moet de keuken een plek zijn om alleen te werken of ook om te leven, welke werkhoogtes zijn gewenst, zijn er speciale eisen op het gebied van uitvoering en functionaliteit?

Eerste planning

Vervolgens maakt uw bulthaup partner een gedetailleerde functionele planning voor de ruimte, gebaseerd op uw wensen. Bij die eerste planning worden de door u gekozen keukenelementen alsmede de aansluitingen voor stroom en water gepositioneerd. Dit voorlopige ontwerp wordt u gepresenteerd samen met een eerste indicatie van de kosten. Eventuele wijzigingsvoorstellen uwerzijds worden natuurlijk meegenomen in een tweede ontwerp.

Afspraak op locatie

Nu komen we bij u thuis. Als u tevreden bent over het ontwerp, maken we een afspraak bij u thuis om alle maten op te nemen. Pas dan maakt uw bulthaup partner een bindende offerte, waarmee u zich akkoord verklaart door het plaatsen van uw handtekening.